Interesuje Cię nasza oferta?

skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

   +48 693 883 804

Zobacz nasze wybrane realizacje w zakładce portfolio,
– jeśli masz pytania z chęcią odpowiemy służąc profesjonalną radą.

Dane firmowe

dB MAX
ul. Szkolna 11
97-371 Gomulin

REGON: 592282126
NIP: 7691580391

Kontakt

pon.-pt. 10:00 – 18:00
sob. 10:00 – 14:00
nd. nieczynna

biuro@dbmax.pl
sklep@dbmax.pl

Dane  do przelewu 

Nazwa: DB-MAX Sylwester Staszek
Numer konta (mBank): 88 1050 1937 1000 0023 2213 9227
Tytuł przelewu: numer zamówienia

Formularz kontaktowy

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Współadministratorami podanych przez Ciebie danych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, kodu pocztowego i nazwy organizacji są DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. P. Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 oraz DEKRA Certfication Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 20, 50-063 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77.

2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.

3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: odo.pl@dekra.com

4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie.

5. Państwa dane będą przechowywane w bazach Współadministratorów przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania.

6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody.

7. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

8. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza UE, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO. ZOHO należy do programu US Privacy Shield, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych.

9. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 3.

10. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.