POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI
ORAZ  WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
RODO 2018

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania , wykorzystywania, celu i dostępu danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez firmę “dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126, NIP: 7691580391, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przy składaniu przez nich zamówień na oferowane przez firmę produkty czy też występujące usługi.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§1
DEFINICJE

 1. Administrator – “dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126, NIP: 7691580391, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis/Sklep Internetowy – serwis/sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem dbmax.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7.  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 8. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących.
 2. firma dB Max przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dane jakie otrzymujemy są danymi wynikającymi w związku z Państwa zakupami oraz korzystaniem z usług w naszym sklepie internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z “dB-MAX Sylwester Staszek”, np. zapisach do Newslettera, promocjach, konkursach, zapytaniach ofertowych/usługowych czy też innych, które są wynikiem Państwa działania poprzez obecny formularz kontaktu na stronie czy też inną funkcję kontaktu widniejącą na naszej stronie internetowej.
 4. “dB-MAX Sylwester Staszek”, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. “dB-MAX Sylwester Staszek” zapewnia, że zbieranie danych jest dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu zniekształceniu, przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zebrane dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności i plików Cookies. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej i znajdują zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub zdarzeń, jakie będą miały miejsce od chwili ich opublikowania do czasu kolejnej zmiany Polityki prywatności i plików Cookies.
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

§3
Kto jest Administratorem Twoich danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma “dB-MAX” Sylwester Staszek, adres: ul. szkolna 11, 97-371 Gomulin (dalej „dB-MAX” ;lub„Administrator”). Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§4
Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Cel przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy realizacji usługi handlowej między Usługodawcą, a Użytkownikiem. W niniejszych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na “dB-MAX Sylwester Staszek” (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.a) Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Dalsze możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:, zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Rejestracja w serwisie/założenie konta) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
  b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
  c) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji/zwrotów/wymiany, wysyłki powiadomień o statusie dostawy/realizacji zamówienia lub problemów dot. dostawy produktów dla celów wykonania usługi, której Państwo są stroną. Przetwarzanie danych może występować także przed zawarciem umowy, w tym: telefoniczna sprzedaż towarów/realizacji zamówień lub usług, serwis posprzedażny,
  d) przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
  e) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem;
  f) ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
  g) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
  h) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  i) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
  j) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności zawarcia i realizacji, np. Umowy Kredytu bądź umowy Ubezpieczenia wynikającej ze szczegółowości danej usługi/produktu widniejącego w serwisie;
  k) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa z jego korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  l) wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów;
  m) w celu publikacji Treści.

§5
Polityka prywatności dotycząca ciasteczek

 • Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do plików cookies i innych podobnych technologii. Przez używanie niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies.
 • Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Pliki Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego.
 • Pliki Cookies mogą być stosowane i wykorzystywane jako pliki społecznościowe, reklamowe, funkcjonalne, statyczne, bezpieczeństwa transakcji, niezbędne do prawidłowego działania serwisu, stałe, własne, zewnętrzne lub sesyjne.
 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a) Konfiguracji serwisu
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 • Administrator usługi wykorzystuje oraz może wykorzystywać zgodnie z rozwojem serwisu Cookies Zewnętrzne. Dla pełnej optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu mogą występować zewnętrzne pliki Cookies prowadzących/świadczących dla nas usługę marketingową w celu prezentowania reklam które odpowiadają dalszej aktywności użytkownika online.a) Analiza:
  Usługi określone w tej sekcji pozwalają właścicielowi na monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie i mogą zostać wykorzystane do śledzenia zachowania użytkownika.
 • System śledzenia konwersji Facebook Ads– jest usługą dostarczaną przez Facebook. Inc. łączy on dane z Facebooka z akcjami zaobserwowanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii– Polityka Prywatności
 • Google Analyticsto usługa analityczna dostarczana przez Google Inc. (“Google”). Google używa zebranych danych do śledzenia i analizowania sposobów korzystania z tej strony, aby przygotować raporty na temat aktywności na niej i podzielić się nimi z innymi usługami Google. Google może używać zebranych danych do personalizowania i kontekstualizacji reklam w swojej własnej sieci reklamowej. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności – Opt Out
 • Śledzenie konwersji Google AdWordsto narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc. które łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z czynnościami wykonywanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności
 •  Google Tag Managerto narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc.. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatnościb) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • YouTube Video Widget (GOOGLE) – to serwis do wyświetlania treści wideo dostarczany przez Google Inc. pozwala on na wyświetlanie w aplikacji tego rodzaju treści. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatnościc) Logowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
 • Facebook Connect– rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Facebook.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii–  Polityka Prywatności
 • Google – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta w Google. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności
 • Instagram – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Instagram.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland –  Polityka Prywatności
 • Tweeter – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Tweeter.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Twitter International Company, Attn: inspektor ochrony danych, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLANDIA –  Polityka Prywatności
 • Linkedin – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Linkedin.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland –  Polityka Prywatności
 • FireBase Czat Live – rozwiązanie pozwalające na nawiązanie kontaktu od strony “klienta” z obsługą sklepu poprzez wtyczkę czatu w celu zapytania o ofertę bądź inną sugestię wynikającą z oferty sklepu/usługi. Zbierane dane osobowe: Imię/ksywka/nazwa oraz e-mail. Użytkownik uzupełniając dane oraz rozpoczynając rozmowę akceptuje warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a właścicielami kont usług pomiarowych występującymi w roli administratorów.  Jest to wymagane przy udostępnianiu danych Analytics do ulepszania produktów i usług Google. Więcej informacji. Klient/użytkownik korzystający z opcji czatu potwierdza, że wykorzystuję usługi Firebase (czat/komunikator) wedle własnej zaistniałej potrzeby i akceptuję odpowiednie Warunki. Firma “dB-MAX Sylwester Staszek”, udostępniła wszystkie możliwe dane, dane linkowe, które umożliwiają dalszą oraz pełną możliwość zapoznania się z warunkami polityki prywatności i danych wykorzystywanych bądź stosowanych przez zastosowane rozwiązanie czatu na stronie sklepu dbmax.pl.


§6

Możliwość określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Mozilla FireFox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera
  Przeglądarka Windows Phone

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, dlatego zaleca się sprawdzenie dalszego poprawnego działania serwisu. W sytuacji występowania błędów w procesie ładowania serwisu bądź innych niekorzystnych/ograniczających korzystanie z serwisu – należy przywrócić domyślne ustawienia dla plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§7
Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynika z dalszej zgody Użytkownika lub przepisów prawa dla doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Korzystający z serwisu Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez firmę dB-MAX Sylwester Staszek wykorzystywane w celach technicznych, wynikających z oprogramowania sklepu. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Złożenie zamówienia lub zamówienie Newslettera wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ew. telefoniczny, identyfikację dokonania wpłaty, pełny adres dostawy zamówionych produktów. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz w celu zidentyfikowania płatności oraz dostarczenia zamówionych produktów.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. III – 1 jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Możliwy zakres przetwarzanych danych osobistych w takcie:
  a. Rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki Cookies;
  b. Zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia bądź realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia: w przypadku Rezerwacji – imię i nazwisko, adres, nr rezerwacji, adres IP, pliki Cookies. W przypadku korzystania z Kredytu – (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, ii) w przypadku Zamówienia – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki Cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem dla celu realizacji usługi/zlecenia.
  c. Sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu: wymienione w powyższym pkt. 3 – b;
  d. Wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki Cookies, nr rachunku bankowego;
  e. Przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera, mogą zostać przetworzone niniejsze dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),, rodzaj dochodu, zarobki netto, liczba osób w domostwie, data zawarcia umowy ratalnej, liczba rat kredytu, adres IP, pliki Cookies, numer Zamówienia/Rezerwacji;
  f. W celu publikacji Treści przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki Cookies.
  g. W celu obsługi płatności internetowych: zarówno przez Usługodawcę jak i system płatności online firmy Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255, przetwarzane mogą być m.in. dane takie jak: imię, nazwisko, adres (ulica, nr budynku i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), nr konta bankowego, nr karty płatniczej lub kredytowej, nazwisko posiadacza kart płatniczej i kredytowej, adres IP, pliki Cookies.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych poprzez kontakt z użytkownikiem:
  a) Formularz kontaktowy (Aplikacja wewnętrzna serwisu) – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, użytkownik upoważnia tę aplikacja do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, cytowania lub innego rodzaju działania wskazanego w nagłówku formularza. Formularz kontaktu w zależności od miejsca swojej lokalizacji zbiera dane osobowe, którymi są: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres korespondencji, województwo, kod pocztowy, bądź inne dane wyboru opracowane jako „pola wyboru” dla sprecyzowania tematu kontaktu.
  b) Lista mailingowa lub newsletter – z momentem zarejestrowania do listy mailingowej lub newslettera adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów z tymi, którzy mogą otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące tej aplikacji zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym. Twój adres e-mail może zostać dodany do listy także w rezultacie zapisania się do aplikacji lub po dokonaniu zakupu. Zbierane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, województwo, kod pocztowy
  c) Kontakt telefoniczny – z użytkownikami, którzy podadzą swój numer telefonu, możemy się skontaktować w celach reklamowych lub promocyjnych związanych z aplikacją występującą w serwisie, a także w celu udzielenia pomocy z zamówieniem. Zbierane dane osobowe: numer telefonu.
  d) CZAT online – używając aplikacji czatu, użytkownik upoważnia aplikację do używania swoich danych, które są wymagane, aby nawiązać połączenie z rozmówcą będącym po drugiej stronie w formie pisemnej, głosowej bądź video. Dane jakie są wykorzystywane to Imię oraz e-mail. Dzięki temu właściciel sklepu bądź jego pracownik wie z kim rozmawia, a także w sytuacji braku swojej dostępności na wskazany w czacie e-mail, może odpowiedzieć na pozostawioną przez klienta wiadomość.

§8
Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  a) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą ich dalszego przetwarzania;
  b) niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
  e) W przypadku, o którym mowa w powyższym §6 pkt. 1-d, Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

§9
Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie dbmax.pl dla celów realizacji zakupów. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Jako użytkownik zawsze możesz poprosić administratora o zawieszenie lub usunięcie danych.
 2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików Cookies.
 5. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.
 6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§10
Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1.  Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności serwisu i realizacji Umowy Sprzedaży. W innym przypadku brak podania wymaganych danych w określonym miejscu serwisu może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży i dalsze realizacji usługi.
 2. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie/podstronach Serwisu internetowego.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do specjalnych ofert, promocji i informacji o produktach wysyłanych przez sklep internetowy do użytkowników drogą elektroniczną.

§11
Profilowanie Danych Osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez “dB-MAX” Sylwester Staszek polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy też zainteresowań.
 2.  Masz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu na profilowanie.
 3. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

§12
Ochrona Twoich Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez firmę “dB-MAX” Sylwester Staszek, REGON: 592282126, NIP: 7691580391, adres: ul. Szkolna 11, 97-371 Gomulin
 2. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu jak i zakresie opisanym w §4 oraz §5.
 3. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 4. Aby zwiększyć ochronę danych osobowych zalecamy, aby podczas rejestracji czy też korzystania z Serwisu bądź innych Serwisów internetowych :
  • wprowadzić login oraz silne hasło, które nie będzie proste do odgadnięcia, czy też znane przez osoby bliskie/trzecie.
  • zachować ostrożność i dochować tajemnicy swoich danych logowania, danych osobowych, które mogą być wykorzystywane w naszym serwisie, a nie powinny trafić w dalsze niepowołane ręce poza obszar wykonywanych działań własnej przeglądarki internetowej.
  • zawsze „wylogować się” z serwisu, nie pozostawiając otwartego konta dostępu do serwisu podczas, gdy powstanie potrzeba nagłego wyjścia z pokoju, mieszkania na dłuższy okres czasu, co może wpłynąć na ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzeba z własnego otoczenia.
  • wskazane jest posiadanie i używanie programów antywirusowych, które dodatkowo zabezpieczą korzystanie ze swojego urządzenia w otoczeniu niezabezpieczonych sieci Wi-Fi dostępnych w miejscach publicznych.
  • Wprowadzić dodatkowe rozwiązania zewnętrzne, jako instalacja wtyczki w przeglądarce. Czasem serwisy mogą posiadać dodatkowe skrypty śledzące wynikająca z dalszych funkcjonalności Serwisu, w tym przypadku można zastosować wtyczkę „Ghostery” lub innych podobnych, celem wyłączenia skryptów śledzących ruch Użytkownika na serwisie
 5. Nasz cel to zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności. Ochrona danych to kwestia zaufania budującego długofalowe relacje z korzyścią dla każdej ze stron. Aby każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych leży także po stronie korzystającego z serwisu. Dlatego prosimy, aby także wedle własnego postępowania i uznania przestrzegać określonych wskazówek §10 pkt. 4 oraz być świadomym podejmowanych działań na tle udostępniania zgód i dalszych zapytań kontaktowych. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z nami poprzez zakładkę „KONTAKT”, w celu dopytania jakie dane są potrzebne czy też jakie dane będą przetwarzane w celu dokonania zamówienia/realizacji usługi.

§13
Bezpieczeństwo transakcji online

 1. Proces szybkich płatności on-line jest świadczony poprzez firmę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Firma DotPay jest znaną na polskim rynku firmą obsługującą płatności elektroniczne realizowane w sklepach internetowych. Wszystkie transakcje dokonywane są przy użyciu bezpiecznego protokołu połączenia SSL (Secure Socket Layer), co w połączniu z najnowszymi technologiami i rygorystycznymi procedurami zapewnia poprawność przeprowadzanych płatności.

§14
Informacje o przekazywaniu danych w formularzach

 1. Serwis zbiera wyłącznie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane podczas rejestracji w serwisie czy też w określonych formularzach w których pojawiają się okna do wypełnienia z danymi osobowymi, nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 3. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności czy też w celu realizacji wysyłki kurierskiej/pocztowej na prawnym dokumencie/etykiecie nadania pocztowego/kurierskiego lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§15
Twoje prawa w związku z przekazywaniu danych osobowych

 1. Zapewniamy realizację wszystkich Twoich uprawnień omówionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa zgłaszając swoje żądania na adres biuro@dbmax.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu do serwisu.
 2. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) Prawo wycofania/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliłeś w procesie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Wycofanie zgody nie generuje żadnych konsekwencji prawnych, może za to wpłynąć na dalsze korzystanie z usług serwisu mających na celu realizację zamówień czy też usługi, które można świadczyć jedynie za zgodą – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
  b) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak jest masz prawo, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
  Zawsze masz prawo do wniesienia prośby, a by uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
  c) Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce swojego konta w Serwisie internetowym. Zawsze możesz żądać, abyśmy zrobili to za Ciebie wedle Twojej zgody oraz merytorycznej potrzeby ich uzupełnienia, modyfikacji.
  Podstawa prawna: art. 16 RODO
  d) Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
  e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na naszym serwisie. Zgłoszenie takiego żądania może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, handlowych, promocyjnych itp.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO
  f) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO
  g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś czy też które zamieściłeś w serwisie podczas rejestracji konta, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Możesz również żądać, byśmy to my przesłali bezpośredni dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.
  Podstawa prawna: art. 20 RODO
  h) Prawo wycofania zgody, w każdym zakresie w jakim są przetwarzane Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, istnieje prawo jej wycofania.
  i) Prawo wniesienia skargi, zapytań, wniosków do organu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu 60 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
  Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

§16
Czy Twoje dane są udostępnianie innym podmiotom?

 1. W celu zrealizowania zamówienia Twoje dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:
  Poczcie Polskiej / Firmie kurierskiej / Serwisom – Brokerom pocztowym takim jak „Sendit” bądź „BliskaPaczka” (Ogólne usługi pocztowe występujące w ofercie Serwisu) bowiem bez przekazania tych danych nie będzie możliwe dostarczenie przesyłki z zamówionymi produktami.
  Operatorom płatności w celu zrealizowania płatności za zamówienie, w zależności od wybranego przez klienta sklepu sposobu płatności; przez system płatności on-line (DotPay) lub bezpośrednio przez operatora banku firmowego.
  Każda z ww. firm, będących kontrahentami/partnerami firmy dB-MAX Sylwester Staszek, została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z dB-MAX Sylwester Staszek.porozumieniem dotyczącym ochrony danych powierzonych określonych w regulaminach ww. firm.
 2. Organy państwowe – Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione bądź tym podmiotom na które Państwo nie wyraziliście zgody poprzez uprzedni kontakt, wyjaśniający takie działanie z celem jego potrzeby dalszej realizacji.

§17
Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach serwisów Pureveg.pl i Tempehmake.com, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail
 2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem sklepu oraz przepisami prawa.

§18
Odnośniki do innych stron

 1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron/podstron swojego serwisu czy też jako przekierowanie do serwisu współpracującego z nim. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi na innych serwisach internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

§19
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 2. W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności, firma dB MAX poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 4. Niezapowiedziane Wiadomości – Sklep dbmax.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.
 5. Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu dbmax.pl.
 6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym SSL(Secure Socket Layer) a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.
 10. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@dbmax.pl

Trackbacks and pingbacks

 1. canadian mail order pharmacies
  Canadian Pharmacies Shipping to USA https://disvaiza.mystrikingly.com/ You actually expressed that superbly!
 2. global pharmacy canada
  canadian pharmacys https://kertvbs.webgarden.com/ Excellent write ups. Many thanks.
 3. https://medicine-online.estranky.sk/clanky/understand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html
  Cialis tadalafil https://medicine-online.estranky.sk/clanky/understand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html Awesome data, Thanks a lot!
 4. https://asebg.bigcartel.com/canadian-pharmacy
  purchasing cialis on the internet https://asebg.bigcartel.com/canadian-pharmacy Nicely put. Thanks a lot.
 5. dkyubn.bizwebs.com
  cialis tablets https://dkyubn.bizwebs.com/ Wonderful content, Thanks a lot.
 6. http://aonubs.website2.me/
  cialis tablets http://aonubs.website2.me/ You reported it exceptionally well!
 7. lasert.gonevis.comrecommended-canadian-pharmacies-2
  cialis 20 mg best price https://lasert.gonevis.com/recommended-canadian-pharmacies-2/ Regards, I appreciate it!
 8. site592154748.fo.team
  cialis generico http://site592154748.fo.team/ You said it nicely..
 9. kqwsh.wordpress.com20220516what-everybody-else-does-when-it-comes-to-online-pharmacies
  Generic cialis tadalafil https://kqwsh.wordpress.com/2022/05/16/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-online-pharmacies/ You made the point!
 10. https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html
  tadalafil without a doctor's prescription https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html Good info. Many thanks!
 11. drugs for sale
  best canadian pharmacy https://kwersd.mystrikingly.com/ Nicely put. Kudos!
 12. pharmacies.bigcartel.com
  cialis uk https://pharmacies.bigcartel.com/ Cheers, Quite a lot of knowledge.
 13. avuiom.sellfy.store
  cialis lowest price https://avuiom.sellfy.store/ Info clearly taken!!
 14. canada pharmacies online
  canadian pharmacies without an rx https://lwerts.livejournal.com/276.html Kudos! An abundance of tips!
 15. uertbx.livejournal.com402.html
  tadalafil https://uertbx.livejournal.com/402.html You stated it adequately.
 16. canada rx
  list of reputable canadian pharmacies https://hertnsd.nethouse.ru/ You actually mentioned this fantastically.
 17. global pharmacy canada
  trust pharmacy canada https://kawsear.fwscheckout.com/ Truly quite a lot of fantastic knowledge!
 18. hekluy.ucraft.site
  buy generic cialis https://hekluy.ucraft.site/ You expressed that really well.
 19. site102906154.fo.team
  generic cialis https://site102906154.fo.team/ Excellent content. Many thanks!
 20. https://site561571227.fo.team/
  generic cialis https://site561571227.fo.team/ Incredible quite a lot of excellent info.
 21. site656670376.fo.team
  tadalafil 5mg https://site656670376.fo.team/ You've made the point!
 22. https://site273035107.fo.team/
  cialis purchase online without prescription https://site273035107.fo.team/ With thanks. I value it!
 23. https://canadian-pharmacy.webflow.io/
  buy cialis without a doctor's prescription https://canadian-pharmacy.webflow.io/ Kudos! Loads of postings.
 24. pharmacy-online.webflow.io
  Generic cialis tadalafil https://pharmacy-online.webflow.io/ Thanks a lot! Great stuff!
 25. https://gewrt.usluga.me/
  tadalafil without a doctor's prescription https://gewrt.usluga.me/ Thanks. Numerous material.
 26. https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/
  tadalafil without a doctor's prescription https://sekyuna.gonevis.com/three-step-guidelines-for-online-pharmacies/ Information very well applied!!
 27. canada pharmacy online
  canadian prescriptions online https://kerntyast.flazio.com/ Cheers, I value it.
 28. viagra canada
  online pharmacies https://womed7.wixsite.com/pharmacy-online/post/new-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed Nicely put. Thanks a lot!
 29. legitimate canadian mail order pharmacies
  cialis from canada http://ime.nu/cialisonlinei.com Really a good deal of valuable info.
 30. nanos.jpjmp?url=cialisonlinei.com
  cialis 20mg http://nanos.jp/jmp?url=http://cialisonlinei.com/ Regards, Plenty of info!
 31. canadian prescription drugstore
  canadian mail order pharmacies https://kerbnt.flazio.com/ Amazing advice. Kudos!
 32. kerntyas.gonevis.comthe-mafia-guide-to-online-pharmacies
  generic cialis https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/ Amazing tons of awesome advice.
 33. https://kertyun.flazio.com/
  Cheap cialis https://kertyun.flazio.com/ Thanks a lot. Ample facts.
 34. https://deiun.flazio.com/
  cialis generico https://deiun.flazio.com/ You actually reported it very well.
 35. 6270e49a4db60.site123.meblogthe-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1
  cialis canada https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1 Thanks a lot! Quite a lot of info!
 36. online-pharmacies0.yolasite.com
  cialis https://online-pharmacies0.yolasite.com/ Point certainly used!.
 37. https://canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com/
  buy cialis online https://canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com/ Useful facts. Regards!
 38. trust pharmacy canada
  online pharmacy canada https://626f977eb31c9.site123.me/blog/how-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1 Incredible all kinds of fantastic facts.
 39. kertubs.mystrikingly.com
  cialis generic https://kertubs.mystrikingly.com/ Appreciate it. An abundance of advice.
 40. sernert.estranky.skclankyconfidential-information-on-online-pharmacies.html
  cialis uk https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html Really many of helpful knowledge.
 41. https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/
  cialis generico https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/ Regards, Very good stuff!
 42. https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/
  cialis without a doctor's prescription https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/ Amazing postings, Thanks a lot!
 43. kewertyn.wordpress.com20220427expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution
  cialis generic https://kewertyn.wordpress.com/2022/04/27/expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution/ You've made your point.
 44. https://kuebser.estranky.sk/clanky/supereasy-methods-to-study-every-part-about-online-medicine-order-discount.html
  cialis 5mg prix https://kuebser.estranky.sk/clanky/supereasy-methods-to-study-every-part-about-online-medicine-order-discount.html Information effectively used..
 45. kerbgsw.mystrikingly.com
  online cialis https://kerbgsw.mystrikingly.com/ Nicely put, Regards.
 46. ghswed.wordpress.com20220427he-final-word-information-to-online-pharmacies
  cialis 5mg prix https://ghswed.wordpress.com/2022/04/27/he-final-word-information-to-online-pharmacies/ You actually revealed this effectively!
 47. buy cialis germany
  cialis from canada https://sehytv.wordpress.com/ You mentioned this perfectly!
 48. buy tadalafil online
  purchasing cialis on the internet https://site373681070.fo.team/ Factor well regarded.!
 49. https://hemuyrt.livejournal.com/325.html
  tadalafil 20mg https://hemuyrt.livejournal.com/325.html Really a good deal of terrific information.
 50. buy cialis
  cialis 5mg https://skuvsbs.gonevis.com/when-tadalafil-5mg-competitors-is-good/ Kudos, Plenty of facts!
 51. buy cialis online us pharmacy
  canadian cialis https://hsoybn.estranky.sk/clanky/tadalafil-from-india-vs-brand-cialis---sexual-health.html Nicely expressed really. .
 52. https://generic-cialis-20-mg.yolasite.com/
  cialis purchase online without prescription https://generic-cialis-20-mg.yolasite.com/ Thanks a lot. Quite a lot of posts!
 53. buy cialis uk
  cialis uk https://626106aa4da69.site123.me/blog/new-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg Terrific forum posts. Kudos!
 54. buy cialis without a doctor's prescription
  online cialis https://sasnd0.wixsite.com/cialis/post/impotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health You've made your point.
 55. https://trosorin.mystrikingly.com/
  canadian cialis https://trosorin.mystrikingly.com/ You said it adequately.!
 56. buy cialis online best price
  online prescriptions without a doctor https://fwervs.gumroad.com/ You actually reported it well!
 57. canadian online pharmacies
  canada rx https://selomns.gonevis.com/a-modified-age-structured-sir-model-for-covid-19-type-viruses/ Thank you, Ample forum posts!
 58. https://hernswe.gonevis.com/scientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic/
  Cheap cialis https://hernswe.gonevis.com/scientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic/ With thanks, I appreciate this!
 59. 625a9a98d5fa7.site123.meblogage-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada
  cialis 5mg https://625a9a98d5fa7.site123.me/blog/age-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada You made the point.
 60. canada pharmacies
  canada online pharmacies https://site128620615.fo.team/ Appreciate it. Plenty of forum posts!
 61. canadian drug
  canada pharmacies online https://seketu.gonevis.com/high-10-tips-with-order-medicine-online-1/ You said it very well..
 62. https://62553dced4718.site123.me/
  cialis prices https://62553dced4718.site123.me/ Beneficial forum posts. Thanks a lot!
 63. kevasw.webgarden.com
  Cheap cialis https://kevasw.webgarden.com/ You expressed this superbly.
 64. pharmacy-online.yolasite.com
  cialis 20mg https://pharmacy-online.yolasite.com/ You made the point.
 65. https://canadian-pharmacies0.yolasite.com/
  cialis 5 mg https://canadian-pharmacies0.yolasite.com/ Great write ups. Thanks!
 66. https://chubo3.wixsite.com/canadian-pharmacy/post/what-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19
  cialis 5mg prix https://chubo3.wixsite.com/canadian-pharmacy/post/what-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19 Kudos, Fantastic information!
 67. graph.orgThe-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07
  tadalafil without a doctor's prescription https://graph.org/The-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07 Thanks a lot! I enjoy this!
 68. https://telegra.ph/Is-It-Safe-To-Lift-COVID-19-Travel-Bans-04-06
  tadalafil https://telegra.ph/Is-It-Safe-To-Lift-COVID-19-Travel-Bans-04-06 Fantastic forum posts. Cheers.
 69. https://gwertvb.mystrikingly.com/
  buy cialis without a doctor's prescription https://gwertvb.mystrikingly.com/ You've made the point!
 70. keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html
  cialis from canada https://keuybc.estranky.sk/clanky/30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html Thanks! Lots of write ups!
 71. https://graph.org/Omicron-Variant-Symptoms-Is-An-Excessive-Amount-Of-Mucus-A-COVID-19-Symptom-02-24
  tadalafil generic https://graph.org/Omicron-Variant-Symptoms-Is-An-Excessive-Amount-Of-Mucus-A-COVID-19-Symptom-02-24 Kudos! An abundance of material.
 72. https://weruybsd.fireblogz.com/39575666/four-issues-to-do-immediately-about-online-pharmacies
  cialis generico online https://weruybsd.fireblogz.com/39575666/four-issues-to-do-immediately-about-online-pharmacies Thank you. I appreciate it!
 73. swerbus.webgarden.com
  Cheap cialis https://swerbus.webgarden.com/ Many thanks, Valuable information!
 74. andere.strikingly.com
  cialis 5 mg https://andere.strikingly.com/ You made your stand quite nicely.!
 75. kernyusa.estranky.skclankyrisk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html
  tadalafil 5mg https://kernyusa.estranky.sk/clanky/risk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html You actually stated it very well.
 76. котёл отопления
  canadian mail order pharmacies https://site669726570.fosite.ru/ Seriously lots of great info!